Breaking News
Home » Công nghệ » Biện Pháp Thiền Định Cơ Bản Cho Mọi Người

Biện Pháp Thiền Định Cơ Bản Cho Mọi Người

Khi Luyện Thiền nhất thiết quan tâm đến với nhiều vấn đề dưới đây.

– Tư tưởng không căng thẳng, tuyệt đối không để tâm đến với bất cứ chuyện nào, không được trong đợi hệ quả tập thiền gì, cùng trải nghiệm tích cực vào cùng thực nghiệm.Toàn bộ cái gì Thiền cần biểu hiện cho các bạn. thì nó sẽ chỉ dạy đến các bạn
– Đừng nên stress, trong mong bất cứ chuyện nào, vì thiền tập không hề có biểu hiện chạy theo, và chưa từng có cố sức mạnh bạo nào.Hãy cứ để cố gắng luyện thiền của tất cả mọi người dễ chịu và thường xuyên, hãy thư giãn với thiền sống thiền là gì
– Thiền Định một phương thức dễ chịu,im dịu, không vội vã, hấp tấp .Khi có sự chịu đựng và có thời gian tập luyện để mà tiếp nhận những vấn đề có giá trị

– Chịu đựng cộng với bỏ qua mọi sự việc đã xảy đến với bạn, hãy nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan và nhẫn chịu đến với bất kỳ thứ gì đang xảy ra
– Các bạn cần nên thả lỏng cộng thêm xả stress . Và học cách bỏ đi tất cả các chuyện đã và đang diền ra.
– Nên chấp nhận thêm chịu với sự hiểu biết của chính bạn, cho dù là kiến thức cá nhân bạn ghét.Không nên không chấp nhận với chính bản thân bạn , nên thõa mãn những cái bạn đang có
– Hãy đối đãi tốt với chính cá nhân bạn.Chính bạn có thể không toàn diện, tuy vậy cá nhân bạn là tất cả những điều các bạn phải hoạt động với và tiến trình để hóa nên 1 ai kia
– Nếu muốn khôn ngoan trong xã hội thì bạn sẽ gặp nhiều ko thành công thêm khó khăn
– Tuyệt đối đừng để mọi việc ẩn chứa trong lòng. Mọi người không cần sẽ xử lý toàn bột mọi thứ. Việc suy nghĩ tùm lum không giải tỏa mọi người ra khỏi hố sâu. Trong Thiền Định, linh hồn sẽ tĩnh lặng hóa 1 cách thản nhiên bởi sự tỉnh thức, bởi việc quán tâm lặng lẽ .
– Có thể mọi người trở thành 1 người ác độc nếu như tất cả các bạn chứa đựng sự tham lam hoặc là ganh tị.

Nguồn: kimtuthap.org/thien-dinh/phuong-phap-anapanasati.html